Znaki konserwacji

Symbole podstawowe.

Symbole ustawione są w prawidłowej kolejności: pranie, bielenie, suszenie, prasowanie, czyszczenie profesjonalne.

 

Proces prania
symbolizuje wanienka

Proces bielenia
symbolizuje trójkąt

Proces suszenia
symbolizuje kwadrat

Dla suszenia w suszarce bębnowej po procesie prania

symbolem jest kwadrat z wpisanym okręgiem

Proces prasowania żelazkiem i prasowalnicą
symbolizuje kształt ręcznego żelazka

Profesjonalne procesy czyszczenia chemicznego i wodnego
symbolizuje okrąg

 

Opisy dodatkowe

 

Obróbka łagodna.
Symbol oznacza złagodzoną w stosunku do tej jaką oznacza ten sam symbol bez paska, np. oddziaływanie mechaniczne oraniczone (umieszczany jest pod podstawowym symbolem prania).

Obróbka bardzo łagodna.
Symbol oznacza bardzo łagodny proces, np. bardzo ograniczone oddziaływanie mechaniczne (umieszczany jest pod podstawowym symbolem prania).

 

Temperatura obróbki.
Temperatura, wraz z symbolem "wanienki", podawana jest jako liczba odpowiadająca stopniom w skali Celsjusza (30, 40, 50, 60, 70 lub 95) bez oznaczenia „°C ”.

Obróbka niedozwolona.
Krzyż św. Andrzeja nałożony na którykolwiek z pięciu głównych symboli oznacza, że obróbka jaką reprezentuje dany symbol nie powinna być stosowana.

 

Symbole procesów prania

 

— maksymalna temperatura prania 95 °C
— proces normalny
— maksymalna temperatura prania 40 °C
— proces normalny

— maksymalna temperatura prania 70 °C
— proces normalny

— maksymalna temperatura prania 40 °C
— proces łagodny

— maksymalna temperatura prania 60 °C
— proces normalny

— maksymalna temperatura prania 40 °C
— proces bardzo łagodny

— maksymalna temperatura prania 60 °C
— proces łagodny

— maksymalna temperatura prania 30 °C
— proces normalny

— maksymalna temperatura prania 50 °C
— proces normalny

— maksymalna temperatura prania 30 °C
— proces łagodny

— maksymalna temperatura prania 50 °C
— proces łagodny

— maksymalna temperatura prania 30 °C
— proces bardzo łagodny

— pranie ręczne
— maksymalna temperatura 40 °C

— nie prać

 

Symbole bielenia

 

— dozwolone bielenie dowolnym środkiem utleniającym
— dozwolone bielenie tylko środkiem utleniającym/bezchlorowym
— nie stosować bielenia/nie bielić

 

Symbole suszenia
Symbole suszenia w suszarce bębnowej

 

— dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej
— temperatura normalna; temperatura wyjściowa maks. 80 °C
— dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej
— temperatura niska; temperatura wyjściowa maks. 60 °C
— nie suszyć w suszarce bębnowej

 

Symbole suszenia
Symbole procesu suszenia naturalnego

 

 — suszenie na sznurze — suszenie w cieniu na sznurze
— suszenie z ociekaniem na sznurze — suszenie w cieniu z ociekaniem na sznurze
— suszenie w stanie rozłożonym na płasko — suszenie w cieniu w stanie rozłożonym na płasko
— suszenie z ociekaniem w stanie rozłożonym na płasko — suszenie w cieniu z ociekaniem w stanie rozłożonym na płasko

 

Symbole prasownia żelazkiem i prasowalnicą

 

— prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 200 °C
— prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 150 °C
— prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 110 °C
— nie prasować

 

Symbole profesjonalnej konserwacji wyrobów włókienniczych
Proces czyszczenia chemicznego

 

—  profesjonalne czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F
—  proces normalny
—  profesjonalne czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F
—  proces łagodny
—  profesjonalne czyszczenie chemiczne w węglowodorach (temperatura destylacji między 150 °C i 210 °C, temperatura zapłonu między 38 °C i 70 °C)
—  proces normalny
—  profesjonalne czyszczenie chemiczne w węglowodorach (temperatura destylacji między 150 °C i 210 °C, temperatura zapłonu między 38 °C i 70 °C)
—  proces łagodny
—  nie czyścić chemicznie

 

Symbole profesjonalnej konserwacji wyrobów włókienniczych
Proces czyszczenia wodnego

 

—  profesjonalne czyszczenie wodne
—  proces normalny
—  profesjonalne czyszczenie wodne
—  proces łagodny
—  profesjonalne czyszczenie wodne
—  proces bardzo łagodny
—  nie stosować profesjonalnego czyszczenia wodnego

 

Opisy słowne

 

Powszechnie stosowane dodatkowe słowne opisy podano poniżej.

— usunąć (…) przed praniem;
— prać oddzielnie;
— prać z podobnymi kolorami;
— prać przed użyciem;
— prać podszewką na zewnątrz;
— nie wyżymać lub nie wykręcać;
— tylko przetrzeć na wilgotno;
— nie dodawać środka zmiękczającego wyrób;
— natychmiast usunąć;
— prasować tylko po lewej stronie;
— nie prasować ozdób;
— stosować prasę odzieżową;
— nie stosować rozjaśniaczy optycznych;
— stosować siatkę do prania;
— nie prasować z parą;
— tylko parowanie;
— nie zamaczać;
— zalecane żelazko parowe;
— suszyć z dala od bezpośredniego źródła ciepła;
— nadać kształt w stanie wilgotnym;
— nadać kształt i suszyć w stanie rozłożonym na płasko;
— prasować przez płótno w celu uniknięcia wyświecenia lub zażółcenia wyrobu;

Zastosowanie innych dodatkowych słów może być potrzebne, gdy jakiś element zalecanej typowej procedury konserwacji, którą użytkownik lub pralnia chemiczna mogliby zastosować, spowodowałby uszkodzenie danego wyrobu lub innych wyrobów czyszczonych razem z nim.

Zaleca się ograniczenie do minimum liczby dodatkowych słów w oznaczeniu.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zagadnienia związane m.in. ze sposobem podawania składu surowcowego, przepisu konserwacji, informacji na etykietach oraz grup wyrobów, które podlegają takim wymaganiom reguluje:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE Tekst mający znaczenie dla EOG

Przydatne mogą okazać się informacje publikowane na stronach Internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): Zakup wyrobów włókienniczych - poradnik dla konsumenta i przedsiębiorcy

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS