BADANIA LABORATORYJNE

Jakość ma swoją cenę.

Podstawą naszej pracy jest prymat jakości nad fałszywie pojętą taniością. Efektem jest – w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności i/lub badań laboratoryjnych) uzyskanie rzetelnych dokumentów, zawierających niezbędne, jednoznaczne informacje, które są minimalizacją nie ceny, lecz czasu potrzebnego na wykonanie badań i w konsekwencji szybszego zakończenia procedur oceny lub kontroli, wprowadzenie wyrobu na rynek, a także ryzyka związanego z podważeniem wyników badań czy oceny. Minimalizujemy ryzyko odrzucenia raportu (świadectwa czy sprawozdania) z badań z powodów formalnych - braku w nim istotnych informacji identyfikujących przedmiot badania, szczególnych warunków badania czy sposobu podania wyników. Robimy to dlatego, aby Klient otrzymał wraz z dokumentami poczucie bezpieczeństwa, że nikt nie będzie miał wątpliwości w odniesieniu do zapisów i wyników. Wszystko po to, aby dać Klientowi najwyższą wartość w dłuższym czasie, zamiast zadowalać Go pozornym sukcesem uzyskania czegoś najtaniej.

Przeprowadzenie badań laboratoryjnych stanowi dla wielu firm problem. Laboratoria badawcze w raporcie umieszczają dane podane przez Klienta. Niestety, dane te nie zawsze w poprawny sposób identyfikują przedmiot badania co skutkuje odrzuceniem raportu np. w procesie oceny zgodności lub w sytuacjach związanych z reklamacjami czy postępowaniami sądowymi. Czas i kwoty wydatkowane w ten sposób utracone są bezpowrotnie.

Kontakt z laboratorium wymaga od zleceniodawcy podania wielu informacji, aby badanie zostało wykonane zgodnie z oczekiwaniem Klienta, tzn. metodyką. Aby raport z badań był użyteczny i pomocny oferujemy Państwu prowadzenie badań w ich imieniu, na podstawie otrzymanych szczegółowych, niezbędnych informacji, w laboratoriach akredytowanych we właściwym zakresie, zgodnie z akredytowanymi metodami.

Nasz personel od ponad dwudziestu lat zajmuje się organizowaniem badań laboratoryjnych i oceną zgodności wyrobów. ITT CERTEX posiada podpisane porozumienia o współpracy z trzydziestoma organizacjami badawczymi w Polsce i za granicą, z którymi współpracujemy w szerokim zakresie od wielu lat. 

Oferujemy prowadzenie badań określonych w ponad 250 normach zawierających metody badawcze, które związane są naszym zakresem akredytacji oraz szerzej dla surowców i wyrobów włókienniczych i skórzanych oraz wyrobów gotowych.

 

Jakie informacje potrzebne są, aby zlecić do badań próbkę?

Przesyłając zapytanie należy uwzględnić – jeśli to ma zastosowanie:

  • nazwę produktu,
  • charakterystykę produktu (masa powierzchniowa, skład surowcowy, kolor, wykończenie),
  • przeznaczenie produktu,
  • rodzaj badania (nazwa wskaźnika, parametru),
  • metodę badawczą.

Po przesłaniu powyższych informacji, z naszej strony nastąpi uszczegółowienie danych oraz przekazanie informacji cenowej oraz orientacyjnego terminu wykonania.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem ITT CERTEX – kontakt.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS