Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informujemy, że:
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. 91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36 zwany dalej Administratorem.
 
2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
 
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 
4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
 
5) Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wykonanie usługi.
 
6) Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych.

7) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu.
 
8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat.
 
 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS