SZKOLENIA

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. specjalizuje się w szkoleniach otwartych w zakresie:

  • systemów zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000, wymagań dla materiałów i wyrobów: włókienniczych w tym dla: odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej – odzieży i rękawic, wymagań prawnych, w tym dyrektyw i rozporządzeń (UE), wymagań norm, prawidłowej dokumentacji, konstrukcji i oznakowania z uwzględnieniem sposobów konserwacji,

Oferta skierowana jest do firm, organizacji, osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w wyżej wymienionym zakresie. Nasze seminaria i szkolenia prowadzone są przez doskonale wykształconych i doświadczonych praktyków. Seminaria i szkolenia zapewniają wysoki poziom merytoryczny oraz aktualną wiedzę ze wszystkich dziedzin związanych z wymienioną tematyką. Mamy nadzieję, iż proponowany przez nas zakres szkoleń oraz ich wysoki poziom merytoryczny spotkają się z Państwa uznaniem, a efekty naszej współpracy w znacznym stopniu przyczynią się do Państwa sukcesu.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą na przeprowadzenie szkolenia / seminarium uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub skorzystanie z formularza w zakładce kontakt>>>.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS