Wydane certyfikaty - Serwis online 24h/7

Baza danych wydanych certyfikatów aktualna na dzień:

12.06.2024

Jednostka certyfikująca ITT CERTEX prowadzi aktualny wykaz udzielonych certyfikatów.

W celu uzyskania informacji na temat ważności certyfikatów udzielonych przez ITT CERTEX Sp. z o.o. prosimy kontaktować się z biurem jednostki: biuro@ittcertex.pl

Wyszukiwanie certyfikatu zgodności na podstawie jego numeru.

Numer certyfikatu

Każdy certyfikat jest zabezpieczony:

  • kodem QR, dzięki któremu można sprawdzić ważność certyfikatu,
  • plombą zabezpieczającą z niepowtarzalnym numerem, dla którego prowadzona jest odrębna baza danych.

Przykład działania bazy
Proszę wpisać do wyszukiwarki numer ITT.0.0.0.0.0 lub zeskanować kod QR.

Do czego służy kod QR?

Każdy certyfikat udzielony przez Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. zaopatrzony jest w kod QR.
Kod QR zawiera link do bazy certyfikatów dzięki któremu można sprawdzić podstawowe informacje o certyfikacie w tym status certyfikatu:

  • nazwę i numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej wyroby;
  • imię i nazwisko lub nazwę i adres posiadacza certyfikatu;
  • identyfikację wyrobu, którego dotyczy certyfikat (typ, model);
  • identyfikację dokumentów odniesienia z jakimi została potwierdzona zgodność;
  • datę ważności, numer wydania;

Kto administruje bazą certyfikatów?

Baza danych administrowana jest tylko przez ITT CERTEX i tylko nasi upoważnieni pracownicy mogą dokonywać w niej zmian.

Jak otrzymać kod QR?
Każdy klient ITT CERTEX, który jest posiadaczem certyfikatu, łącznie z certyfikatem i innymi dokumentami certyfikacyjnymi otrzymuje drogą elektroniczną kod QR – w formacie: *.png oraz *.jpg – ten sam, który jest wydrukowany na certyfikacie.

Gdzie można umieścić kod QR?
Kod można umieszczać na wyrobach będących przedmiotem certyfikatu lub ich opakowaniach, etykietach czy w instrukcjach ale także w reklamach, katalogach lub stronach Internetowych.

Dlaczego posługiwanie się kodem jest korzystne?
Informacja uzyskana poprzez bazę danych w ITT CERTEX pozwala na szybką weryfikację prawidłowości oznakowania wyrobu.
Posłużenie się kodem QR pozwala na sprawdzenie statusu certyfikatu, jego zakresu, rodzaju dokumentów stanowiących podstawę certyfikacji, numeru wydania certyfikatu oraz jego daty ważności.

Numer certyfikatu a wraz z nim kod QR pozostaje niezmienny przez cały okres ważności certyfikatu oraz w przypadku jego przedłużenia, rozszerzenia, aktualizacji.

 

Do certyfikatu zgodności dołączany jest załącznik — Sprawozdanie z oceny zgodności wyrobu, którego numer zidentyfikowany jest w certyfikacie.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS