EPA

EPA
PN-EN 61340-5-1:2017-01  [EN 61340-5-1:2016]

 

 

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. prowadzi certyfikację odzieży na zgodność z PN-EN 61340-5-1:2017-01 Elektryczność statyczna — Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną — Wymagania ogólne w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programów certyfikacji:

Oferujemy certyfikaty zgodności, które wydawane są na okres 18 albo 36 miesięcy.

Odzież i obuwie to istotne elementy wyposażenia pracowników zatrudnionych w firmach branży elektronicznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej, ochronie zdrowia, w strefach czystych i pomieszczeniach typu CLEANROOM. Ich używanie zapobiega szkodom spowodowanym w wyniku wyładowania elektrostatycznego mogącego powstać na stanowisku pracy.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt>>>.

 

 

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS