Tekstylia w systemie ochrony zdrowia

Tekstylia w systemie ochrony zdrowia  [Textiles in the healthcare system]
CEN/TS 14237:2015-12      [ENV 14237:2002]


Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. prowadzi certyfikację wyrobów na zgodność z CEN/TS 14237:2015-12 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programów certyfikacji:

 • PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy (dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>.) albo
 • PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu (dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>.).

  Oferujemy certyfikaty zgodności, które wydawane są na okres 18 albo 36 miesięcy.
   
   

 

 

Norma CEN/TS 14237:2015-12 specyfikuje wymagania dla niżej wymienionych grup wyrobów, które mogą być stosowane w placówkach opieki zdrowotnej (szpitalach, sanatoriach, hospicjach) oraz socjalnych (domy opieki):

 • bielizny pościelowej,
 • pościeli (kołder, poduszek, z wyłączeniem wypełnionych pierzem i puchem),
 • materacy,
 • kocy,
 • ręczników,
 • zasłon i parawanów,
 • odzieży dla pacjentów (w tym dzieci),
 • odzieży dla lekarzy i personelu pomocniczego.

Wymagania stawiane wyżej wymienionym wyrobom obejmują:

 • odporność wybarwień na pot alkaliczny,
 • odporność wybarwień na pot kwaśny,
 • odporność wybarwień na tarcie suche,
 • odporność wybarwień na tarcie mokre,
 • odporność wybarwień na światło,
 • odporność wybarwień na pranie w 95 °C,
 • odporność wybarwień na nadtlenek wodoru,
 • odporność wybarwień na działanie chloru,
 • odporność wybarwień na suchą obróbkę termiczną,
 • odporność na pilling,
 • zmiana wymiarów po pierwszym i po piątym praniu,
 • przepuszczalność powietrza,
 • opór pary wodnej.

Specyficzne przeznaczenie wyrobów może wymagać spełnienia dodatkowych wymagań:

 • dla materacy - wodoszczelność,
 • dla ręczników - chłonność cieczy,
 • dla kołder - opór cieplny,
 • dla zasłon i parawanów - przenikanie światła,
 • dla odzieży - przenikanie powietrza i opór pary wodnej.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt>>>

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS