Tekstylia w systemie ochrony zdrowia

CEN/TS 14237:2021 Tekstylia w ochronie zdrowia i opiece społecznej  [Textiles for healthcare and social services facilities]

Dokument nie ma zastosowania do tekstyliów chirurgicznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ani do odzieży ochronnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.


Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. prowadzi certyfikację wyrobów na zgodność z CEN/TS 14237:2021 Tekstylia w ochronie zdrowia i opiece społecznej [Textiles for healthcare and social services facilities] w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji
AC 175 według programów certyfikacji:

 • PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy (dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>) albo
 • PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu (dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>).

  Oferujemy certyfikaty zgodności, które wydawane są na okres 18 albo 36 miesięcy.

 

Norma CEN/TS 14237:2021 specyfikuje wymagania dla niżej wymienionych grup wyrobów, które mogą być stosowane w placówkach opieki zdrowotnej (szpitalach, sanatoriach) oraz socjalnych (domy opieki, hospicja):

 • tabela 1 – bielizna pościelowa,
 • tabela 2 – poduszki i kołdry,
 • tabela 3 – kołdry do łóżeczek dziecięcych (z wyjątkiem poszewek na kołdry): Związek między cechami konstrukcyjnymi a zagrożeniami (zgodnie z EN 16779-1:2018 Tekstylne artykuły dla dzieci – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące kołder do łóżeczek dziecięcych – Część 1: Kołdra (bez poszew)),
 • tabela 4 – ochraniacze przed płynami na materace,
 • tabela 5 – koce,
 • tabela 6 – ręczniki,
 • tabela 7 – zasłony,
 • tabela 8 – odzieży dla pacjentów (w tym dzieci),
 • tabela 9 – odzieży dla personelu.

Wymagania stawiane wyżej wymienionym wyrobom obejmują:

 • odporność wybarwień na pot alkaliczny,
 • odporność wybarwień na pot kwaśny,
 • odporność wybarwień na tarcie suche,
 • odporność wybarwień na tarcie mokre,
 • odporność wybarwień na światło,
 • odporność wybarwień na pranie w 95 °C,
 • odporność wybarwień na nadtlenek wodoru,
 • odporność wybarwień na działanie chloru,
 • odporność wybarwień na suchą obróbkę termiczną,
 • wytrzymałość na rozdzieranie (dla tkanin),
 • odporność na wypychanie (dla dzianin),
 • odporność na pilling,
 • zmiana wymiarów po pierwszym i po piątym praniu,
 • przepuszczalność powietrza,
 • opór pary wodnej,
 • zachowanie podczas palenia,
 • wymagania zawarte w EN 16779-1:2018.

 

Specyficzne przeznaczenie wyrobów może wymagać spełnienia dodatkowych wymagań:

 • dla materacy - wodoszczelność,
 • dla ręczników - chłonność cieczy,
 • dla kołder - opór cieplny,
 • dla kołder dziecięcych - dodatkowe wymagania zgodnie z EN 16779-1:2018
 • dla zasłon i parawanów - przenikanie światła,
 • dla odzieży - przenikanie powietrza i opór pary wodnej.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt>>>

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS