Wykaz certyfikatów zawieszonych i cofniętych

Aktualność na dzień:

30.05.2024

Wykaz certyfikatów zawieszonych

Numer certyfikatu Posiadacz Data zawieszenia
---                         ---                         ---

Wykaz certyfikatów cofniętych:

Numer certyfikatu Posiadacz    Data cofnięcia    
---                         ---                         ---

Wykaz certyfikatów ograniczonych:

Numer certyfikatu Posiadacz Data ograniczenia
ITT.142.68.9.2.633 PPH Beretta Dariusz Jażdżyk 24.04.2023

Wykaz certyfikatów zakończonych:

Numer certyfikatu Posiadacz Data zakończenia
---                         ---                         ---
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS