Przewodnik dotyczący stosowania Rozporządzenia (UE) 2016/425

W dniu 23 października 2023 r. Komisja Europejska opublikowała 3 wydanie przewodnika PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment.

Wszelkie zmiany w odniesieniu do poprzedniego wydania zaznaczono kolorem czerwonym.

Zapraszamy zainteresowane strony, w szczególności producentów środków ochrony indywidualnej do zapoznania się z dokumentem.

Dostępna wersja jest jedynie w języku angielskim.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS