PN-EN 61482-2:2020-09 [EN 61482-2:2020 IDT]

Dokument PN-EN 61482-2:2020-09 [EN 61482-2:2020 IDT] Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 2: Wymagania [informacja na stronie PKN].

Norma ma status normy zharmonizowanej od dnia 05 marca 2021 r.  – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej OJ L 077 - 05.03.2021.

Dokument normatywny PN-EN 61482-2:2020-09 [EN 61482-2:2020 IDT] Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 2: Wymagania będący częścią IEC 61482 określa wymagania i metody badań właściwe dla materiałów i ubiorów przeznaczonych dla odzieży chroniącej pracowników wykonujących prace elektryczne przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym stosowanej podczas pracy, gdzie występuje ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo oddziaływania łuku elektrycznego.

Inne zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym nie są objęte niniejszym dokumentem, który jest właściwy do stosowania w połączeniu z normami obejmującymi takie zagrożenia.

Inne efekty termiczne towarzyszące wystąpieniu łuku elektrycznego, takie jak hałas, emisja światła, wzrost ciśnienia, gorący olej, porażenie prądem elektrycznym, skutki wstrząsów fizycznych i psychicznych lub oddziaływań toksycznych nie są objęte niniejszą normą.

Środki ochrony oczu, twarzy, głowy, rąk i nóg przed zagrożeniami łuku elektrycznego nie są objęte niniejszym dokumentem.

UWAGA Opracowywane są wymagania i testy dotyczące zagrożeń związanych z łukiem elektrycznym w tych częściach ciała.

Niniejszy dokument nie obejmuje odzieży ochronnej stosowanej do pracy, gdzie intencjonalnie występuje łuk elektryczny, np. podczas spawania łukowego, podczas użytkowania palników plazmowych.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS