PN-EN 388+A1:2019-01 [EN 388:2016+A1:2018 IDT]

Dokument PN-EN 388+A1:2019-01 [EN 388:2016+A1:2018 IDT] Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi [informacja na stronie PKN].

Norma posiada status normy zharmonizowanej od dnia 18 maja 2020 r.  – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej OJ L 156 - 19/05/2020.

Domniemanie zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym w odniesieniu do:

  • EN 388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

upływa w dniu 19 listopada 2021 r.

W dokumencie normatywnym PN-EN 388+A1:2019-01 [EN 388:2016+A1:2018 IDT] Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi określono:

  • wymagania,
  • metody badań,
  • znakowanie oraz
  • informacje, które powinny być dostarczone, w odniesieniu do rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi wskutek ścierania, przecięcia ostrzem, rozdzierania, przekłucia oraz, jeśli to dotyczy, uderzenia.

Norma jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z EN 420. Metody badań mogą mieć również zastosowanie do ochraniaczy ramion.

 

UWAGA

Norma PN-EN 420+A1:2012 [EN 420:2003+A1:2009 IDT] Rękawice ochronne – Wymagania ogólne i metody badań posiada status normy zharmonizowanej (OJ C 113 - 27/03/2018).

Norma ta została zastąpiona przez PN-EN ISO 21420:2020-09 [EN ISO 21420:2020 IDT], która w chwili obecnej nie posiada statusu normy zharmonizowanej.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS