PN-EN 17353:2021-01 [EN 17353:2020 IDT]

Dokument PN-EN 17353:2021-01 [EN 17353:2020 IDT] Odzież ochronna – Sprzęt o zwiększonej widzialności w sytuacjach o umiarkowanym ryzyku – Metody badań i wymagania [informacja na stronie PKN] zastępuje PN-EN 1150:2001 [EN 1150:1999] Odzież ochronna – Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego – Metody badań i wymagania oraz PN-EN 13356:2002 [EN 13356:2001] Akcesoria o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego -- Metody badania i wymagania.

Norma ma status normy zharmonizowanej od dnia 05 marca 2021 r.  – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej OJ L 077 - 05.03.2021.

Domniemanie zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym w odniesieniu do:

  • PN-EN 1150:2001 [EN 1150:1999] Odzież ochronna – Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego – Metody badań i wymagania oraz
  • PN-EN 13356:2002 [EN 13356:2001] Akcesoria o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego -- Metody badania i wymagania

upływa w dniu 5 września 2022 r.

W dokumencie normatywnym PN-EN 17353:2021-01 [EN 17353:2020 IDT] Odzież ochronna – Sprzęt o zwiększonej widzialności w sytuacjach o umiarkowanym ryzyku – Metody badań i wymagania określono wymagania dla sprzętu o zwiększonej widzialności występującego w postaci wyrobów odzieżowych lub urządzeń, które dają możliwość wizualnej sygnalizacji obecności użytkownika. Sprzęt o zwiększonej widzialności ma na celu zapewnienie widoczności użytkownika w sytuacjach o umiarkowanym ryzyku, w każdych warunkach światła dziennego i/lub przy oświetleniu przez reflektory pojazdów lub reflektory w ciemności. W normie uwzględniono wymagania użytkowe dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych obszarów i rozmieszczenia materiałów w sprzęcie ochronnym.

Niniejszego dokumentu nie stosuje się do:

  • sprzętu o intensywnej widzialności stosowanego w sytuacjach o wysokim ryzyku, który jest objęty EN ISO 20471 (w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących sytuacji ryzyka, należy zapoznać się z zapisami zawartymi w Załączniku A normy);
  • sprzętu zapewniającego widzialność przeznaczonego specjalnie do ochrony głowy, dłoni i stóp, np. kaski, rękawice i buty;
  • sprzętu zintegrowanego z aktywnym oświetleniem, np. oświetleniem ledowym;
  • widzialności w sytuacjach o niskim ryzyku.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS