CEN/TS 14237:2021

Dokument – specyfikacja techniczna CEN/TS 14237:2021 Textiles for healthcare and social services facilities [Tekstylia w ochronie zdrowia i opiece społecznej].

Data publikacji w CEN: 24.11.2021

Dokument CEN/TS 14237:2021 specyfikuje wymagania dla niżej wymienionych grup wyrobów, które mogą być stosowane w placówkach opieki zdrowotnej (szpitalach, sanatoriach) oraz socjalnych (domy opieki, hospicja):

 • tabela 1 – bielizna pościelowa,
 • tabela 2 – poduszki i kołdry,
 • tabela 3 – kołdry do łóżeczek dziecięcych (z wyjątkiem poszewek na kołdry): Związek między cechami konstrukcyjnymi a zagrożeniami – zgodnie z EN 16779-1:2018 Tekstylne artykuły dla dzieci – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące kołder do łóżeczek dziecięcych – Część 1: Kołdra (bez poszew),
 • tabela 4 – ochraniacze przed płynami na materace,
 • tabela 5 – koce,
 • tabela 6 – ręczniki,
 • tabela 7 – zasłony,
 • tabela 8 – odzieży dla pacjentów (w tym dzieci),
 • tabela 9 – odzieży dla personelu.

Zapisy zawarte w tabeli 3 stanowią nowe wymagania w odniesieniu do poprzedniej wersji dokumentu: CEN/TS 14237:2015

Dokument nie posiada statusu normy zharmonizowanej z żadnym dokumentem prawnym UE.

Specyficzne przeznaczenie wyrobów może wymagać spełnienia dodatkowych wymagań:

 • dla materacy - wodoszczelność,
 • dla ręczników - chłonność cieczy,
 • dla kołder - opór cieplny,
 • dla kołder dziecięcych - dodatkowe wymagania zgodnie z EN 16779-1:2018,
 • dla zasłon i parawanów - przenikanie światła,
 • dla odzieży - przenikanie powietrza i opór pary wodnej.

Dokument nie ma zastosowania do tekstyliów chirurgicznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ani do odzieży ochronnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS